От вълна или от фини животински косми.

  • - - - 6201110010 80: Ръчно изработени пончо
  • - - - 6201110090 80: Други