С външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm.

  • - - - - - 7304499310 80: Снабдени с принадлежности, за газове или течности, предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 7304499390 80: Други