С външен диаметър, превишаващ 406,4 mm.

English 2

  • - - - - 7304299010 80: Обсадни тръби
  • - - - - 7304299090 80: Други