С външен диаметър, превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm.

  • - - - - - 7304599320 80: С въглероден еквивалент (CEV), определен чрез формулата и химичните анализи на Международния институт по заваряване (IIW), непревишаващ 0,86
  • - - - - - 7304599380 80: Други