С външен диаметър, превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm.

Deutsch 1 English 1 Français 1

  • - - - - 7304293020 80: С кръгло напречно сечение и с въглероден еквивалент (CEV) непревишаващ 0,86, определен чрез формулата и химичните анализи на Международния институт по заваряване (IIW)
  • - - - - 7304293080 80: Други