С външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm.

Deutsch 3 English 1

  • - - - - 7304291020 80: С кръгло напречно сечение и с въглероден еквивалент (CEV) непревишаващ 0,86, определен чрез формулата и химичните анализи на Международния институт по заваряване (IIW)
  • - - - - 7304291080 80: Други