Други / Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа.

Deutsch 3

 • - - - 6403590500 80 (2/0) : С основно ходило от дърво, без вътрешни ходила
 • - - - 6403591100 10: Други
 • - - - - 6403591100 20: Обувки с предна, лицева част, съставена от каишки или изрязана на едно или повече места
 • - - - - - 6403591100 80: Чиято най-голяма височина на тока, включително ходилото, превишава 3 сm
 • - - - - - 6403593100 10: Други, с вътрешно ходило с дължина
 • - - - - - - 6403593100 80: По-малка от 24 сm
 • - - - - - - 6403593500 10: 24 сm или повече
 • - - - - - - - 6403593500 80: За мъже
 • - - - - - - - 6403593900 80: За жени
 • - - - - 6403595000 80: Пантофи и други домашни обувки
 • - - - - 6403599100 10: Други, с вътрешно ходило с дължина
 • - - - - - 6403599100 80: По-малка от 24 сm
 • - - - - - 6403599500 10: 24 сm или повече
 • - - - - - - 6403599500 80: За мъже
 • - - - - - - 6403599900 80: За жени