Други / Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ковчежета, кутии и калъфи за бижута или за златарски изделия и други подобни, от дървен материал; статуетки и други изделия за украса, от дървен материал; артикули за вътрешно обзавеждане от дървен материал, невключени в глава 94.

English 1 Français 2

  • - - 4420901000 80: Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал
  • - - 4420909100 10: Други
  • - - - 4420909100 80 (6/0) : От тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна забележка 2 от настоящата глава
  • - - - 4420909900 80 (2/0) : Други