Кадифета и плюшове, вътъчни, с неразрязан флор.

  • - - - 5801210010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - 5801210090 80: Други