С вятърна енергия / Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели.

  • - - - 8502310010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8502310090 80: Други