От бреза, бряст, бук, габър, дъб, дървета от рода Carya, дървета от рода Platanus, дървета от рода Robinia, елша, кестен, клен, конски кестен, липа, лирово дърво (дърво лале), орех, топола, череша или ясен.

  • - - - - - - 4412994010 80: Слоест дървен материал, състоящ се от два слоя фурнирни листове: - широчина 210 mm или повече, но не повече от 320 mm, - дължина 297 mm или повече, но не повече от 450 mm, - дебелина 0,45 mm или повече, но не повече от 0,8 mm за производството на продукти, попадащи в позиция 4420, 4421, 4820, 4909 или 4911
  • - - - - - - 4412994090 80: Друг