Електронни / Далекомери / Инструменти и апарати за геодезия, топография, земемерство, нивелиране, фотограметрия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика, с изключение на компасите; далекомери.

Čeština 1 Deutsch 3 Français 2 Svenska 2

  • - - - 9015101010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 9015101090 80: Други