Главини (различни от спирачните главини) и верижни колела за свободен ход.

Čeština 6 Deutsch 8 Français 6 Nederlands 1

  • - - - 8714930011 10: Пиньони за свободните колела
  • - - - - 8714930011 80: С произход или изпратени от Kитай: - в количества, непревишаващи 300 единици на месец или да бъдат прехвърлени на страна по договор в количество, непревишаващо 300 единици на месец; - или при прехвърляне на титуляр на разрешение "Специфично предназначение" или на освободени страни
  • - - - - 8714930019 80: Други
  • - - - 8714930090 80: Други