Покриващи глезена / Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа.

 • - - - 6403510500 80 (2/0) : С основно ходило от дърво, без вътрешни ходила
 • - - - 6403511100 10: Други
 • - - - - 6403511100 20: Покриващи глезена, но непокриващи прасеца, с вътрешни ходила с дължина
 • - - - - - 6403511100 80: По-малка от 24 сm
 • - - - - - 6403511500 10: 24 сm или повече
 • - - - - - - 6403511500 80: За мъже
 • - - - - - - 6403511900 80: За жени
 • - - - - 6403519100 10: Други, с вътрешни ходила с дължина
 • - - - - - 6403519100 80: По-малка от 24 сm
 • - - - - - 6403519500 10: 24 сm или повече
 • - - - - - - 6403519500 80: За мъже
 • - - - - - - 6403519900 80: За жени