Други горелки, включително комбинираните.

  • - - 8416201000 80: Работещи изключително с газ, неразглобяеми (моноблок), с вграден вентилатор и устройство за контрол
  • - - 8416202000 10: Други
  • - - - 8416202000 80: Комбинирани горелки
  • - - - 8416208000 80: Други