Горелки с течно гориво / Горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с пулверизирано твърдо гориво или с газ; автоматични огнища, включително техните стокери, механичните скари, механичните устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства.

  • - - 8416101000 80: С монтирано устройство за автоматичен контрол
  • - - 8416109000 80: Други