Горещовалцовани / Други / Плосковалцовани продукти от други легирани стомани с широчина 600 mm или повече.

  • - - - - 7225191010 80: Плакирани или покрити продукти, ненавити, без релефни мотиви, с дебелина, превишаваща 10 mm, и плакирани или покрити продукти, ненавити, без релефни мотиви, с дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm, и с широчина 2050 mm или повече
  • - - - - 7225191090 80: Други