Горива за реактивни двигатели, тип бензин.

  • - - - - - - 2710127011 10: Смеси с бензин със съдържание на етилов алкохол над 10 % (v/v)
  • - - - - - - - 2710127011 80: за използване като гориво
  • - - - - - - - 2710127019 80: за използване за други цели
  • - - - - - - 2710127090 80: Други