От памук / Горни спортни облекла, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми; други облекла.

  • - - - 6211421000 80: Престилки, престилки с ръкави и други работни облекла
  • - - - 6211423100 10: Горни спортни облекла с подплата
  • - - - - 6211423100 80: Чиято външна част е изработена от един и същи плат
  • - - - - 6211424100 10: Други
  • - - - - - 6211424100 80: Горни части
  • - - - - - 6211424200 80: Долни части
  • - - - 6211429000 80: Други