Готова горчица / Синапено брашно и готова горчица.

  • - - - 2103309010 80: Несъдържащи добавена захар или съдържащи тегловно по-малко от 5|% добавена захар
  • - - - 2103309090 80: Съдържащи тегловно 5|% или повече добавена захар