Готова горчица / Синапено брашно и готова горчица.

Čeština 1 Deutsch 5 Français 1 Nederlands 1 Polski 1

  • - - - 2103309010 80: Несъдържащи добавена захар или съдържащи тегловно по-малко от 5 % добавена захар
  • - - - 2103309090 80: Съдържащи тегловно 5 % или повече добавена захар