Други / Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки.

  • - - - 8432391100 10: Сеялки
  • - - - - 8432391100 80: Прецизни, с централно управление
  • - - - - 8432391900 80: Други
  • - - - 8432399000 80: Садачни и разсадосадачни машини