Други / Графитни електроди, графитни четки, въглени за лампи или батерии и други артикули от графит или от друг въглерод, със или без метал, за електрически приложения.

Deutsch 1

  • - - - 8545909010 80: Нипели за графитни електроди, от видовете използвани за електрически пещи, с привидна плътност 1,65 g/cm³ или по-висока и електрическо съпротивление 6.0 μΩ.m или по-ниско
  • - - - 8545909020 80: Изготвена от въглеродни нишки хартия от вида, използван за слоеве за газова дифузия в електроди за горивни елементи
  • - - - 8545909030 80: Рулон от ламинатно фолио от графит и мед със: - широчина 610 mm или повече, но ненадвишаваща 620 mm и - диаметър 690 mm или повече, но ненадвишаващ 710 mm, за използване в производството на литиевойонни акумулаторни батерии
  • - - - 8545909099 80: Други