Тръби за визуализация на графични данни, монохромни; тръби за визуализация на графични данни, цветни, с фосфорен екран, с разстояние между растерните точки по-малко от 0,4 mm.

  • - - 8540400010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 8540400090 80: Други