Друг / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - 2009491100 10: Със стойност Брикс, превишаваща 67
  • - - - - 2009491100 80 (6/0) : Със стойност, непревишаваща 30|EUR на 100|kg нетно тегло
  • - - - - 2009491900 80 (2/0) : Друг
  • - - - 2009493000 10: Със стойност Брикс, превишаваща 20, но непревишаваща 67
  • - - - - 2009493000 80 (4/0) : Със стойност, превишаваща 30|EUR на 100|kg нетно тегло, съдържащ прибавена захар
  • - - - - 2009499100 10: Друг
  • - - - - - 2009499100 80 (2/0) : С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30|%
  • - - - - - 2009499300 80 (2/0) : С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30|%
  • - - - - - 2009499900 80 (2/0) : Несъдържащ прибавена захар