Друг / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

 • - - - 2009691100 10: Със стойност Брикс, превишаваща 67
 • - - - - 2009691100 80 (6/0) : Със стойност, непревишаваща 22|EUR на 100|kg нетно тегло
 • - - - - 2009691900 80 (2/0) : Друг
 • - - - 2009695100 10: Със стойност Брикс, превишаваща 30, но непревишаваща 67
 • - - - - 2009695100 20: Със стойност, превишаваща 18|EUR на 100|kg нетно тегло
 • - - - - - 2009695100 80 (2/0) : Концентриран
 • - - - - - 2009695900 80: Друг
 • - - - - 2009697100 10: Със стойност, непревишаваща 18|EUR на 100|kg нетно тегло
 • - - - - - 2009697100 20: С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30|%
 • - - - - - - 2009697100 80: Концентриран
 • - - - - - - 2009697900 80: Друг
 • - - - - - 2009699000 80 (2/0) : Друг