Други / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

 • - - - 2009891100 10: Със стойност Брикс, превишаваща 67
 • - - - - 2009891100 20: Сок от круши
 • - - - - - 2009891100 80 (6/0) : Със стойност, непревишаваща 22|EUR на 100|kg нетно тегло
 • - - - - - 2009891900 80 (2/0) : Други
 • - - - - 2009893400 10: Други
 • - - - - - 2009893400 20: Със стойност, непревишаваща 30|EUR на 100|kg нетно тегло
 • - - - - - - 2009893400 80 (2/0) : Сок от тропически плодове
 • - - - - - - 2009893500 80 (21/0) : Други
 • - - - - - 2009893600 10: Други
 • - - - - - - 2009893600 80 (2/0) : Сок от тропически плодове
 • - - - - - - 2009893800 80 (9/0) : Други
 • - - - 2009895000 10: Със стойност Брикс, непревишаваща 67
 • - - - - 2009895000 20: Сок от круши
 • - - - - - 2009895000 80 (2/0) : Със стойност, превишаваща 18|EUR на 100|kg нетно тегло, съдържащи прибавена захар
 • - - - - - 2009896100 10: Други
 • - - - - - - 2009896100 80 (2/0) : С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30|%
 • - - - - - - 2009896300 80 (2/0) : С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30|%
 • - - - - - - 2009896900 80 (2/0) : Несъдържащи прибавена захар
 • - - - - 2009897100 10: Други
 • - - - - - 2009897100 20: Със стойност, превишаваща 30|EUR на 100|kg нетно тегло, съдържащи прибавена захар
 • - - - - - - 2009897100 80 (2/0) : Сок от череши
 • - - - - - - 2009897300 80 (6/0) : Сок от тропически плодове
 • - - - - - - 2009897900 80 (12/0) : Други
 • - - - - - 2009898500 10: Други
 • - - - - - - 2009898500 20: С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30|%
 • - - - - - - - 2009898500 80 (2/0) : Сок от тропически плодове
 • - - - - - - - 2009898600 80 (9/0) : Други
 • - - - - - - 2009898800 10: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30|%
 • - - - - - - - 2009898800 80 (2/0) : Сок от тропически плодове
 • - - - - - - - 2009898900 80 (9/0) : Други
 • - - - - - - 2009899600 10: Несъдържащи прибавена захар
 • - - - - - - - 2009899600 80 (2/0) : Сок от череши
 • - - - - - - - 2009899700 80 (6/0) : Сок от тропически плодове
 • - - - - - - - 2009899900 80 (9/0) : Други