Други / Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория.

Deutsch 4 English 1 Svenska 11

  • - - - 0601209010 80: растения (коренища в цъфтене) на Colocasia Schott
  • - - - 0601209090 80: Други