Други / Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид.

  • - - - 2912190010 80: Ундеканал (CAS|RN|112-44-7)
  • - - - 2912190090 80: Други