Пневматични гуми от каучук, нови.

Deutsch 3 Français 65 Nederlands 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4011100000 80: От видовете, използвани за пътнически автомобили (включително товарно-пътническите и състезателните автомобили)
  • - 4011200000 80 (2/0) : От видовете, използвани за автобуси или камиони
  • - 4011300000 80 (2/0) : От видовете, използвани в авиацията
  • - 4011400000 80: От видовете, използвани за мотоциклети
  • - 4011500000 80: От видовете, използвани за велосипеди
  • - 4011700000 80: От видовете, използвани за селскостопански и лесовъдни превозни средства и съоръжения
  • - 4011800000 80: От видовете, използвани за строителни, миннодобивни и индустриални превозни средства и съоръжения
  • - 4011900000 80: Други