Гъби от рода Agaricus / Гъби и трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - 2003102000 80: Временно консервирани, напълно сварени
  • - - 2003103000 80: Други