Гъби от вида Auricularia spp. /юдино ухо/.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0712320010 80: Гъби, освен гъбите от вида Agaricus, изсушени, цели, на резенки или на еднакви парчета, предназначени да претърпят обработка, различна от тази да бъдат просто пригодени за продажба на дребно
  • - - - 0712320090 80: Други