Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, издържащи налягане минимум 27,6 МРа.

  • - - - 3917310010 80: С принадлежности за закрепване, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 3917310020 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3917310090 80: Други