Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях.

  • - - - 0210121100 10: От домашни свине
  • - - - - 0210121100 80: Осолени или в саламура
  • - - - - 0210121900 80: Сушени или пушени
  • - - - 0210129000 80: Други