Други / Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си.

Čeština 2 Deutsch 48 Français 3 Italiano 1 Nederlands 1 Polski 4 Slovenčina 1 Svenska 2

  • - - - - 9025198010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 9025198090 80: Други