Други / Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло.

 • - - 7010901000 80: Буркани за стерилизиране
 • - - 7010902100 10: Други
 • - - - 7010902100 80: Направени от стъклени тръби
 • - - - 7010903100 10: Други, с номинална вместимост
 • - - - - 7010903100 80: 2,5|l или повече
 • - - - - 7010904100 10: По-малка от 2,5|l
 • - - - - - 7010904100 20: За хранителни продукти и напитки
 • - - - - - - 7010904100 30: Бутилки
 • - - - - - - - 7010904100 40: От неоцветено стъкло, с номинална вместимост
 • - - - - - - - - 7010904100 80: 1|l или повече
 • - - - - - - - - 7010904300 80: Повече от 0,33|l, но по-малко от 1|l
 • - - - - - - - - 7010904500 80: 0,15|l или повече, но не повече от 0,33|l
 • - - - - - - - - 7010904700 80: По-малка от 0,15|l
 • - - - - - - - 7010905100 10: От оцветено стъкло, с номинална вместимост
 • - - - - - - - - 7010905100 80: 1|l или повече
 • - - - - - - - - 7010905300 80: Повече от 0,33|l, но по-малка от 1|l
 • - - - - - - - - 7010905500 80: 0,15|l или повече, но не повече от 0,33|l
 • - - - - - - - - 7010905700 80: По-малка от 0,15|l
 • - - - - - - 7010906100 10: Други, с номинална вместимост
 • - - - - - - - 7010906100 80: 0,25|l или повече
 • - - - - - - - 7010906700 80: По-малка от 0,25|l
 • - - - - - 7010907100 10: За фармацевтични продукти, с номинална вместимост
 • - - - - - - 7010907100 80: Превишаваща 0,055|l
 • - - - - - - 7010907900 80: Непревишаваща 0,055|l
 • - - - - - 7010909100 10 (0/3) : За други продукти
 • - - - - - - 7010909100 80: От неоцветено стъкло
 • - - - - - - 7010909900 80: От оцветено стъкло