Два или повече високоговорителя, монтирани в една и съща кутия.

Čeština 4 Deutsch 23 English 1 Français 26 Italiano 2 Nederlands 69 Polski 2 Slovenčina 7 Svenska 7

  • - - - 8518220010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8518220090 80: Други