Два или повече високоговорителя, монтирани в една и съща кутия.

  • - - - 8518220010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8518220090 80: Други