Превишаваща 300 kW, но непревишаваща 500 kW.

Polski 3

  • - - - - - 8408906710 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8408906790 80: Други