Превишаваща 500 kW, но непревишаваща 1 000 kW.

Polski 3

  • - - - - - 8408908110 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8408908190 80: Други