С мощност, непревишаваща 750 W.

  • - - - 8501510010 80: С мощност, превишаваща 735 W, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8501510020 80: С мощност, по-малка от 750 W, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8501510030 80: Променливотоков синхронен серводвигател с резолвер и спирачка за максимална скорост не повече от 6 000 rpm, с: - мощност 340 W или повече, но не повече от 7,4 kW, - фланец с размери не повече от 180 mm !x! 180 mm, и - дължина от фланец до края на резолвер не повече от 271 mm
  • - - - 8501510090 80: Други