С мощност, превишаваща 75 kW, но непревишаваща 375 kW.

 • - - - 8501330010 80: Двигатели с мощност, превишаваща 150 kW и генератори, предназначени за гражданската авиация
 • - - - 8501330015 80: Задвижващ електродвигател: - с изходен въртящ момент  200 Nm или повече, но ненадвишаващ 300 Nm - с изходна мощност 50 kW или повече, но ненадвишаваща100 kW - със скорост на въртене 12 500 оборота/минута за използване при производството на електрически превозни средства
 • - - - 8501330020 80: С мощност, превишаваща 150 kW, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - 8501330030 80: Електрическо задвижване за моторни превозни средства, с изходна мощност непревишаваща 315 kW и: • електродвигател за променлив или постоянен ток, дори с предавателен механизъм, • силова електроника
 • - - - 8501330050 80: Зарядни устройства с използване на слънчева енергия, състоящи се от по-малко от шест елемента, които са преносими и служат за захранване на устройства с електроенергия или за зареждане на батерии; тънкослойни фотоволтаични продукти; фотоволтаични продукти от кристален силиций, които са трайно вградени в електрически изделия, в случаите, в които електрическите изделия имат функция, различна от генериране на електроенергия, и когато тези електрически изделия консумират електрическата енергия, произведена от вградения фотоволтаичен елемент (или елементи) от кристален силиций ; модули или панели с изходно напрежение, непревишаващо 50 V (пост.напр.) и с изходна мощност, непревишаваща 50 W, предназначени единствено за директно използване като зарядни устройства за батерии в системи със същите характеристики на напрежението и мощността
 • - - - 8501330055 80: Модул с горивни елементи, състоящ се най-малко от горивни елементи с полимерна електролитна мембрана, дори в корпус с вградена охлаждаща система, за използване при производството на системи за задвижване на моторни превозни средства
 • - - - 8501330061 10: Други
 • - - - - 8501330061 20: Фотоволтаични модули или панели от кристален силиций
 • - - - - - 8501330061 80: Изпратени от Китайската народна република, освен ако те са под режим транзит по смисъла на член V от ГАТТ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
 • - - - - - 8501330062 80: Изпратен от Малайзия
 • - - - - - 8501330063 80: Изпратени от Тайван
 • - - - - - 8501330069 80: Други
 • - - - - 8501330099 80: Други