Авиационни двигатели / Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване.

  • - - 8407100010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8407100020 80: За въздухоплавателни превозни средства (по-тежки от въздуха), които са внесени без мито или произведени в Общността
  • - - 8407100090 80: Други