Извънбордови / Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване.

  • - - - 8407211000 80: С работен обем, непревишаващ 325|cm$3
  • - - - 8407219100 10: С работен обем, превишаващ 325|cm$3
  • - - - - 8407219100 80: С мощност, непревишаваща 30|kW
  • - - - - 8407219900 80: С мощност, превишаваща 30|kW