Други / Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини.

Deutsch 30 English 6 Français 2 Magyar 8 Nederlands 3 Polski 1

  • - - - 8411990010 80: За газовите турбини предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8411990020 10: Други
  • - - - - 8411990020 80: Част на газова турбина, с форма на колело, с лопатки, от вид, използван в турбокомпресорите: - от сплав на никелова основа за прецизно леене (прецизна сплав), в съответствие със стандарта DIN G- NiCr13Al6MoNb или DIN G- NiCr13Al16MoNb или DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi или DIN G- NiCr12Al6MoNb или AMS AISI:686, - с топлоустойчивост не по-висока от 1100 °C; - с диаметър 28 mm или повече, но не повече от 180 mm; - с височина 20 mm или повече, но не повече от 150 mm
  • - - - - 8411990030 80: Спираловиден елемент (корпус) за турбината на турбокомпресор с: - топлоустойчивост до максимум 1050 °C, и - отвор за вкарване на турбинно колело, с диаметър на отвора по-голям или равен на 28 mm, но не по-голям от 130 mm
  • - - - - 8411990060 80: Част на газова турбина, с форма на колело, с лопатки, от вида, използван в турбокомпресорите: - от сплав на никелова основа за прецизно леене (прецизна сплав), в съответствие със стандарта DIN G- NiCr13Al16MoNb или DIN NiCo10W10Cr9AlTi, или AMS AISI:686, - с топлоустойчивост не по-висока от 1 100 °C; - с диаметър 30 mm или повече, но не повече от 100 mm; - с височина 20 mm или повече, но не повече от 70 mm
  • - - - - 8411990080 80: Задвижващо устройство (актуатор) на едностъпален турбокомпресор: - със или без подвеждащи въздухозаборници и свързващи тръби, с работно разстояние 20 mm или повече, но не по-голямо от 40 mm, - с дължина не повече от 350 mm, - с диаметър, непревишаващ 75 mm, - с височина не повече от 110 mm
  • - - - - 8411990099 80: Други