Реактивни двигатели, различни от турбореактивните.

  • - - 8412100010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8412100020 80: За въздухоплавателни превозни средства (по-тежки от въздуха), които са внесени без мито или произведени в Общността
  • - - 8412100090 80: Други