С мощност, превишаваща 1 100 kW.

  • - - - 8411222000 80 (3/0) : С мощност, превишаваща 1|100|kW, но непревишаваща 3|730|kW
  • - - - 8411228000 80 (3/0) : С мощност, превишаваща 3|730|kW