Превишаваща 200 kW, но непревишаваща 300 kW.

Polski 3

  • - - - - - 8408906510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8408906590 80: Други