С двигател, чието приспособление за рязане се върти хоризонтално.

  • - - - 8433111000 80: Електрически
  • - - - 8433115100 10: Други
  • - - - - 8433115100 20: Самоходни
  • - - - - - 8433115100 80: Със седалка
  • - - - - - 8433115900 80: Други
  • - - - - 8433119000 80: Други