Други, включително частите / Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии.

  • - - - 8607191000 80: Оси, монтирани или не; колела и части за колела
  • - - - 8607199000 80: Части за талиги, едноосни или многоосни и подобни