Двойни или комплексни силикати, включително алуминосиликати с определен или неопределен химичен състав.

Deutsch 6 English 2 Suomi 1 Slovenščina 1

  • - - 2842100010 80: Синтетичен бета- зеолит на прах
  • - - 2842100020 80: Синтетичен хабасит зеолит на прах
  • - - 2842100040 80: Алумосиликат (CAS RN 1318-02-1) със зеолитна структура на Алумофосфат-осемнадесет за употреба в производството на катализаторни препарати
  • - - 2842100090 80: Други