Друг / Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник.

  • - - - 4403491000 80: Африканско акажу, ироко и сапели
  • - - - 4403493500 80: Окуме и сипо
  • - - - 4403498500 80: Друг